Таблиця результатів Інтернет-олімпіада з математики. ІІ тур. 8 клас

PlaceUserABCDEFGHIJKLMNScorePenalty
1Shchur_Oleksandr1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
19205
2Nevmerzhytskyi_Danylo1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
0 -118185
3Kryven_Pavlo1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
18248
4Litovchuk_Vadym1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
2
(1)
2
(1)
0 -12
(1)
2
(1)
2
(1)
16192
5Nashkerskyi_Volodymyr1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -12
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
16561
6shchepanchuk_oleksandr1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
0 -10 -12
(1)
2
(1)
2
(1)
0 -113450
7Ivato_Rostyslav1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
0 -10 -10 -12
(1)
2
(1)
2
(1)
0 -112303
8Zenkov_Mykola1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -12
(1)
0 -10 -10 -12
(1)
0 -111176
9Boikova_Yuliia1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -12
(1)
2
(1)
0 -111374
10Hretchak_Nadiia1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -12
(1)
0 -10 -12
(1)
0 -110297
11Hrebeniuk_Dmytro1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
2
(1)
2
(1)
0 -10 -10 -10 -110398
12Kvasnytsia_Uliana1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
0 -10 -10 -10 -12
(1)
0 -19155
13Stebletska_Sofiia1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -10 -12
(1)
0 -19338
14Peleshchyshyn_Volodymyr1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
0 -10 -10 -10 -12
(1)
0 -18146
15Podolets_Zakhar1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -10 -1 2
(1)
0 -12
(1)
0 -18165
16Mahas_Andrii1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -12
(1)
2
(1)
8180
17Stafirilova_Olena0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
0 -10 -10 -10 -12
(1)
0 -18300
18Mamchur_Taras0 -11
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -10 -12
(1)
0 -12
(1)
0 -17143
19Mukha_Ira1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -12
(1)
0 -16109
20Mryhlotska_Yaryna0 -11
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -10 -12
(1)
0 -16124
21Midyk_Bohdan1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
0 -1 0 -10 -10 -10 -16135
22Shevchuk_Olena1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -10 -10 -10 -16143
23Lukash_Anna-Yaryna0 -11
(1)
0 -11
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -10 -12
(1)
0 -15191
24Lukach_Anastasiia0 -10 -10 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -10 -12
(1)
0 -15268
25Shumylo_Maksym1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1438
26-43Andriy_mahas              00
26-43Danylyshyn_Andrii              00
26-43Andreiko_Karina              00
26-43Bodnar_Vladyslav              00
26-43Hrach_Olena              00
26-43Hryhorenko_Myroslav              00
26-43Darvina_Anna              00
26-43Dzikovskyi_Sviatoslav              00
26-43Diak_Viktoriia              00
26-43Zamiiskyi_Danylo              00
26-43Kernychyshyn_Ihor              00
26-43Korolevych_Oleksandr              00
26-43Makar_Anna              00
26-43Nebozhynskyi_Dmytro              00
26-43Oliinyk_Anna              00
26-43Rybachuk_Ostap              00
26-43Trembetska_Marta              00
26-43Yatsiuk_Kateryna              00
 Total:2525252525252525252325252525348 
 Success:202215242496196788215194 
 %:80%88%60%96%96%36%24%76%24%30%32%32%84%20%56%