Таблиця результатів Інтернет-олімпіада з математики. ІІ тур. 7 клас

PlaceUserABCDEFGHIJKLMNScorePenalty
1Kosylo_Stanislav1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -22
(1)
2
(2)
2
(1)
2
(2)
0 -215203
2Sahaidak_Yurii1
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(2)
2
(2)
0 -215333
3Kukharska_Bohdana1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
0 -22
(1)
0 -215389
4Hrabovenskyi_Bohdan0 -11
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(2)
0 -20 -213211
5Hrebeniuk_Iryna0 -11
(1)
0 -10 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(2)
0 -22
(1)
0 -213260
6Maksymiv_Orest0 -11
(1)
0 -10 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
0 -22
(2)
0 -20 -20 -20 -26209
7Maldzinska_Tereza0 -10 -10 -10 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -22
(1)
0 -20 -22
(1)
0 -25163
8Kovalchuk_Kateryna0 -11
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
0 -10 -12
(1)
0 -10 -10 -10 -10 -1438
9-22Karpa_Bohdan              00
9-22Pyrch_Adrian              00
9-22Myrosh_Andrii              00
9-22mikhalitsyn_anton              00
9-22Tsvietkov_Artem              00
9-22Matiichuk_Viktoriia              00
9-22Kokhanyi_Danylo              00
9-22Semeniuk_Danylo              00
9-22Paionchkivska_Iryna              00
9-22Bodi_Ostap              00
9-22Ivanytska_Sofiia              00
9-22Ryvak_Stepan-Yurii              00
9-22Tumak_Kharytyna              00
9-22Zaremba_Yuliia              00
 Total:8888888811912141215137 
 Success:3703665657535061 
 %:38%88%0%38%75%75%63%75%45%78%42%21%42%0%45%