Інтернет-олімпіада з математики. І тур. 6, 7 класи

Наказ

Про проведення V міської учнівської інтернет-олімпіади з математики

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на 2018-2019 навчальний рік, з метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення математики, стимулювання творчого вдосконалення учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2018-2019 навчальному році V міську учнівську інтернет-олімпіаду з математики, відповідно до Положення та Регламенту (Додаток 1).:

 • I етап (заочний) – 09 лютого 2019 року;
 • II етап (очний) – 16 березня 2019 року.

2. Затвердити:

 • склад оргкомітету V міської учнівської інтернет-олімпіади з математики (Додатки 2).

3. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова О. Приставській:

3.1. Забезпечити організаційний та методичний супровід проведення олімпіади, згідно з вимогами Положення (Додаток1).

3.2. Забезпечити обговорення результатів І та II етапів інтернет-олімпіади з математики на засіданнях районних і міських методичних об’єднань учителів математики.

4. Контроль за виконанням даного наказу доручити завідувачу сектору розвитку освіти управління освіти депа­р­та­ме­н­т­у гуманітарної політики Львівської міської ради О.Браницькій.

Начальник управління освіти - З. Довганик.

Положення

про міську учнівську інтернет-олімпіаду з математики

I. Загальні положення

1.1. Міська учнівська інтернет-олімпіада (далі – Інтернет-олімпіада) з математики є інтелектуальним змаганням учнів, що проводиться з використанням передових інформаційних телекомунікаційних технологій.

1.2. Мета Інтернет-олімпіади з математики – виявлення обдарованих дітей та розвиток їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення математики, стимулювання творчого потенціалу учнів.

1.3. Учасниками Інтернет-олімпіади з математики є учні 6-х та 7-х класів. Учні старших класів, студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації не мають права змагатись у даній олімпіаді на будь-яких етапах.

1.4. Основними завданнями міської учнівської інтернет-олімпіади з математики є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти;
 • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення математики, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок наукового мислення;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій,
 • учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної робот із учнями;
 • підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання математики та підвищення рівня знань, умінь і навичок учнівської молоді;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

1.5. Організаторами та координаторами міської Інтернет-олімпіади з математики є управління освіти ДГП ЛМР, Навчально-методичний центр освіти м. Львова та Національний університет «Львівська політехніка».

1.6. Управління освіти ДГП Львівської міської ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні усіх етапів міської учнівської інтернет-олімпіади з математики.

1.7. Для організації та проведення інтернет-олімпіади створюється організаційний комітет.

Оргкомітет:

 • встановлює дату проведення заочного та очного турів інтернет–олімпіади;
 • забезпечує підготовку та розміщення завдань заочного та очного турів, інструкцій та інших додаткових матеріалів на відповідному сайті;
 • здійснює реєстрацію учасників;
 • визначає порядок нагородження та заохочення переможців, призерів та учасників інтернет-олімпіади;
 • готує та подає інформацію про проведення й підсумки інтернет-олімпіади.
 • члени оргкомітету несуть персональну відповідальність за якість завдань та їх нерозголошення.

Електронна адреса оргкомітету: olimpiada.lp@gmail.com

1.7. Під час проведення інтернет-олімпіади обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Проведення V міської учнівської інтернет-олімпіади з математики у 2018-2019 навчальному році

2.1. Міська учнівська інтернет–олімпіада з математики проводиться у два етапи:

 • Перший етап – заочний, проводиться через мережу Інтернет
 • Другий етап – очний, проводиться на базі НУ «Львівська політехніка».

2.2. Перший етап проводиться 09 лютого 2019 року.

Для участі в Інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 04 до 08 лютого 2019р. на сайті
olymp.lpnu.ua (для учнів 6-х класів),
olymp.lpnu.ua (для учнів 7-х класів),
заповнивши відповідну реєстраційну форму.

Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.
Учасники, які зареєструються під несправжнім чи неповним іменем, до участі у ІІ етапі допускатися не будуть.

2.3. Тривалість І етапу Інтернет-олімпіади - 3 астрономічних години (з 10:00 до 13:00 год.). У визначений час учасник за посиланням відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв’язувати завдання у будь-якій послідовності.

2.4. Рейтингова таблиця буде сформована і доступна після завершення І етапу. У цій таблиці враховуються правильність виконання завдання та затрачений час.

2.5. Організаційний комітет оприлюднює рейтинг кожного учасника в заочному турі використовуючи сайт http://olymp.lpnu.ua та оголошує списки учасників очного туру інтернет-олімпіади відповідно до рейтингу. Запрошення до участі у ІІ (очному) турі будуть розіслані на електронні поштові скриньки учасників.

2.6. Порядок проведення очного туру Інтернет-олімпіади:

 • Очний тур проводиться 16 березня 2019 року на базі НУ «Львівська політехніка».
 • Реєстрація учасників очного туру Інтернет-олімпіади відбувається в день проведення.

2.7. Тривалість змагань II етапу - 2 астрономічних години (з 10:00 до 12:00 год.). Учасники олімпіади ознайомлюються із завданнями очного туру та самостійно виконують їх. Результати учасників інтернет-олімпіади в очному турі визначаються в автоматичному режимі після його завершення та розміщуються на сайті olymp.lpnu.ua

III. Учасники Інтернет-олімпіади з математики

3.1. До участі в І етапі Інтернет-олімпіаді з математики запрошуються учні 6-х та 7-х класів.

3.2. До участі в ІІ етапі Інтернет-олімпіади з математики допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно з рейтинговою таблицею.

3.3. До місця проведення ІІ (очного) етапу Інтернет-олімпіади з математики учні прибувають у супроводі відповідальної особи, маючи при собі учнівський квиток або довідку з навчального закладу з фотографією.

3.4. Учасники Інтернет-олімпіади з математики повинні суворо дотримуватись вимог її проведення згідно з цим Положенням та оголошеннями на сайті олімпіади, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання та інструментів. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Завдання для учасників Інтернет-олімпіади пропонуються двох типів:

 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • інтерактивні завдання, у яких отримання правильної відповіді передбачає виконання відповідної послідовності операцій для отримання результату.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників Інтернет-олімпіади визначає оргкомітет.

4.3. Критерії оцінювання результатів: основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасником інтернет-олімпіади. Кількість балів за кожне завдання, порядок нарахування цих балів та додаткові критерії оцінювання результату за рівної кількості балів визначає оргкомітет і повідомляє на сайті інтернет-олімпіади.

V. Громадський контроль

5.1. Оргкомітет Інтернет-олімпіади може залучати до організації та контролю за дотриманням умов проведення інтернет-олімпіади представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіади передаються до оргкомітету для їх Узагальнення та врахування у подальшій роботі.

VI. Нагородження та відзначення

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців Інтернет-олімпіади відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проходять у місті.

Склад оргкомітету

міської учнівської олімпіади з математики

Давидчак О.Р. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка», голова оргкомітету

Ржеуський А.В. – асистент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови оргкомітету, відповідальний секретар;

Члени оргкомітету:

Браницька О.В. – завідувач сектору розвитку освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

Кисіль С.М. – методист НМЦО м. Львова

Босак Н.В. – методист НМЦО м. Львова