Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій. І тур. 7-11 класи

Наказ

про проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge»

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на 2017-2018 навчальний рік, з метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення інформаційних технологій, стимулювання творчого вдосконалення учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2017-2018 навчальному році V міську учнівську інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій «IT Challenge», відповідно до Положення та Регламенту (додаток 1):

 • I етап (заочний) – 03 лютого 2018 року;
 • II етап (очний) – 10 березня 2018 року;
 • III етап (конкурс творчих робіт) – у квітні 2018 року.

2. Затвердити:

 • склад оргкомітету міської учнівської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій (додаток 2);
 • склад журі міської учнівської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій (додаток 3).
 • склад апеляційної комісії міської учнівської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій (додаток 4).

3. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова О. Приставській:

3.1. Забезпечити організаційний та методичний супровід проведення інтернет-олімпіади, згідно з вимогами Положення та Регламенту (додаток1).

3.2. Забезпечити обговорення результатів I та II етапів інтернет-олімпіади з інформаційних технологій на засіданнях районних і міських методичних об'єднань учителів інформатики.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на в. о. завідувача сектору розвитку освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Браницьку О. В.

Начальника управління освіти З. Довганик

Положення

про міську учнівську інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій «IT Challenge»

I. Загальні положення

1.1. Міська учнівсь а інтернет-олімпіада (далі -Інтернет-олімпіада) з інформаційних технологій є інтелектуальним змаганням учнів, що проводиться з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій..

1.2. Основними завданнями міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • виявлення обдарованих учнів та розвиток їх творчих здібностей, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення інформаційних технологій, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання інформатики та підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

1.3. Організатором та координатором проведення міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge» є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

1.4. Управління освіти ДГП ЛМР ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні всіх етапів міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

1.5. Для складання завдань олімпіади голова журі визначає осіб, на яких покладається відповідальність за створення творчих груп з розробки завдань олімпіади та критеріїв їх оцінювання із числа фахівців відповідних галузей у складі не більше п'яти осіб. Заступники голови журі та члени творчих груп несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх секретність до моменту оприлюднення.

1.6. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань в роботі журі (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання робіт і визначення переможців олімпіади) призначаються експерти-консультанти.

1.7. Переможців міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій визначають в особистій та командній першості.

II. Проведення міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge»

2.1. Міська учнівська олімпіада з інформаційних технологій проводяться в три етапи:

 1. перший етап – 03.02.2018 р., заочний, за допомогою системи онлайн-тестування;
 2. другий етап – 10.03.2018 р., очний;
 3. третій етап – квітень 2018 р., конкурс творчих робіт.

2.2. Перший етап Інтернет-олімпіади проводиться у заочній формі.

Для участі в Інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 29 січня до 02 лютого на сервері http://olymp.lpnu.ua/o-it-1round-7-11.html вказавши прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад, електронну адресу. Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.

Перший етап Інтернет-олімпіади відбудеться впродовж одного дня для учнів всіх навчальних закладів міста - 03 лютого 2018 року з 10.00 до 14.00 год. через систему тестування http://ejudge.lp.edu.ua/

2.3 Тривалість змагань - 4 астрономічні години (з 10:00 до 14:00 год.). У визначений час учасник за посиланням відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв'язувати завдання у будь якій послідовності.

О 14.00 год. система тестування припинить свою роботу і буде сформовано підсумкову таблицю.

Результати першого етапу Інтернет-олімпіади будуть розміщені з 04 лютого на сайті http://olymp.lpnu.ua/

2.4. Переможці першого етапу Інтернет-олімпіади допускаються до участі у другому. Запрошення до участі у другому етапі будуть розіслані на електронні скриньки до 09 березня 2018 року.

2.5. Другий етап Інтернет-олімпіади проводиться 10 березня 2018 року в очній формі на базі бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» (онлайн- тестування). Учасникам будуть запропоновані задачі за наступними напрямами: програмування; офісні програми.

2.6. Третій етап Інтернет-олімпіади проводиться із 11.03.2018 до 31.03.2018 та передбачає виконання творчого завдання на одну із запропонованих тем (представлення у квітні 2018 року).

2.7. Переможці другого та третього етапів нагороджуються цінними призами.

2.8. Правила проведення кожного з турів олімпіади та визначення переможців визначаються Оргкомітетом та розміщуються на сайті http://olymp.lpnu.ua/

Учасникам олімпіади з інформаційних технологій дозволяється користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом, забороняється при виконанні завдань використовувати допомогу інших осіб.

У випадку умисних дії які спричинять тимчасове або постійне виведення сайту з ладу, викривлення або знищення інформації, котра знаходиться та розміщена на сайті є підставою для анулювання результатів учасника.

III. Учасники олімпіади

3.1. До участі в інтернет-олімпіаді допускаються учні 7-11-х класів.

3.2. До II етапу міської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно рейтингової таблиці.

3.3. До місця проведення інтернет-олімпіади учні прибувають організовано у супроводі вчителя, маючи при собі учнівський квиток або довідку навчального закладу з фотографією.

3.4. Учасники міської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій повинні суворо дотримуватись вимог її проведення згідно з цим положенням та оголошеннями на сайті олімпіади, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання та інструментів. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Завдання для учасників олімпіади пропонуються двох типів:

 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • інтерактивні завдання, у яких отримання правильної відповіді передбачає виконання відповідної послідовності операцій на комп'ютері.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників олімпіади визначає Оргкомітет.

4.3. Пробне тестування з інформаційних технологій Ви можите пройти на сайті тестування

V. Апеляція

5.1. Причиною подачі апеляції може бути:

 • некоректна постановка задачі;
 • невідповідність тестів умові задачі.

Апеляція подається учасником не пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення змагань відповідною заявою апеляційній комісії.

Рішення апеляційної комісії є остаточним і не підлягає перегляду.

VI. Громадський контроль

6.1. Оргкомітет Інтернет-олімпіади може залучати до організації та контролю за дотриманням умов проведення інтернет-олімпіади представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіади передаються до оргкомітету для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.

VII. Відзначення переможців олімпіади

7.1. Урочиста церемонія нагородження переможців міської олімпіади та вчителів, які їх підготували, буде проведена у травні 2018 року, про що буде повідомлено додатково після завершення ІІІ етапу.

Склад оргкомітету

Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge»

Давидчак О.Р. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка», голова оргкомітету

Сидоренко Р. В. – асистент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови оргкомітету, відповідальний секретар

Члени оргкомітету:

Браницька О.В. – головний спеціаліст сектору освітньої політики управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Медиковський М. О. – директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Шаховська Н.Б. – декан повної вищої освіти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Козій Я. Я. – методист з інформатики НМЦО м. Львова

Склад журі

міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge»

Шпак З.Я. – доцент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка», голова журі

Марікуца У.Б. – декан базової вищої освіти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, заступник голови журі

Члени журі:

Кинаш Ю.Є. – доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи Національного університету «Львівська політехніка»

Марусенкова Т.А. – асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»

Чопик І.В. – вчитель інформатики СЗШ № 54

Ксьондзик В.Г. – вчитель інформатики СЗШ № 9

Закалюжна Г.М. – вчитель інформатики СЗШ № 65

Склад апеляційної комісії

Міської учнівської інтернет – олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge» для 7-11 класів

Шпак З.Я. – доцент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка», голова журі

Сидоренко Р.В. – асистент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови оргкомітету, відповідальний секретар

Козій Я.Я. – методист з інформатики НМЦО м. Львова