Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій. 7-11 класи

Наказ

про проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge»

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на 2020 рік, з метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення інформаційних технологій, стимулювання творчого вдосконалення учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2019-2020 навчальному році VІ міську учнівську інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій «IT Challenge», відповідно до Положення та Регламенту (додаток 1):

 • I етап (заочний) – 01.02.2020 року;
 • II етап (очний) – 14.03.2020 року;
 • III етап (конкурс творчих робіт) – у квітні 2020 року.

2. Затвердити склад:

 • 2.1. Оргкомітету міської учнівської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій (додаток 2);
 • 2.2. Журі міської учнівської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій (додаток 3).
 • 2.3. Апеляційної комісії міської учнівської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій (додаток 4).

3. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова О. Приставській забезпечити:

3.1. організаційний та методичний супровід проведення інтернет-олімпіади, згідно з вимогами Положення та Регламенту (додаток1).

3.2. проведення детального аналізу результатів I та II етапів інтернет-олімпіади з інформаційних технологій та висвітлення на сайті НМЦО м. Львова.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на в. о. завідувача сектору розвитку освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Браницьку О. В.

Начальник управління освіти - З. Довганик.

Положення

про міську учнівську інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій «IT Challenge»

I. Загальні положення

1.1. Міська учнівсь а інтернет-олімпіада (далі -Інтернет-олімпіада) з інформаційних технологій є інтелектуальним змаганням учнів, що проводиться з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій..

1.2. Основними завданнями міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • виявлення обдарованих учнів та розвиток їх творчих здібностей, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення інформаційних технологій, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання інформатики та підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

1.3. Організатором та координатором проведення міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge» є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

1.4. Управління освіти ДГП ЛМР ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні всіх етапів міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

1.5. Для складання завдань олімпіади голова журі визначає осіб, на яких покладається відповідальність за створення творчих груп з розробки завдань олімпіади та критеріїв їх оцінювання із числа фахівців відповідних галузей у складі не більше п'яти осіб. Заступники голови журі та члени творчих груп несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх секретність до моменту оприлюднення.

1.6. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань в роботі журі (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання робіт і визначення переможців олімпіади) призначаються експерти-консультанти.

1.7. Переможців міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій визначають в особистій та командній першості.

II. Проведення міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge»

2.1. Міська учнівська олімпіада з інформаційних технологій проводяться в три етапи:

 1. перший етап – 01.02.2020 р., заочний, за допомогою системи онлайн-тестування;
 2. другий етап – 14.03.2020 р., очний;
 3. третій етап – квітень 2020 р., конкурс творчих робіт.

2.2. Перший етап Інтернет-олімпіади проводиться у заочній формі.

Для участі в Інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 27 січня до 31 січня на сервері http://olymp.lpnu.ua/o-it-1round-7-11.html вказавши прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад, електронну адресу. Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.

Перший етап Інтернет-олімпіади відбудеться впродовж одного дня для учнів всіх навчальних закладів міста - 1 лютого 2020 року з 10.00 до 14.00 год. через систему тестування http://ejudge.lp.edu.ua/

2.3 Тривалість змагань - 4 астрономічні години (з 10:00 до 14:00 год.). У визначений час учасник за посиланням відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв'язувати завдання у будь якій послідовності.

О 14.00 год. система тестування припинить свою роботу і буде сформовано підсумкову таблицю.

Результати першого етапу Інтернет-олімпіади будуть розміщені з 02 лютого на сайті http://olymp.lpnu.ua/

2.4. Переможці першого етапу допускаються до участі у другому. Запрошення до участі у другому етапі будуть розіслані на електронні скриньки до 14 березня.

2.5. Другий етап міської олімпіади проводиться в очній формі на базі бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» (онлайн-тестування). Учасникам будуть запропоновані задачі за наступними напрямами: програмування; офісні програми.

2.6. Третій етап міської олімпіади проводиться із 14.03.2020 р. до 10.04.2020 р. та передбачає виконання творчого завдання на одну із запропонованих тем (представлення у квітні 2020 року).Переможці другого та третього етапів нагороджуються цінними призами.

2.7. Правила проведення кожного з турів олімпіади та визначення переможців визначаються Оргкомітетом та розміщуються на сайті http://olymp.lpnu.ua/

Учасникам олімпіади з інформаційних технологій дозволяється користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом, забороняється при виконанні завдань використовувати допомогу інших осіб.

III. Учасники олімпіади

3.1. До участі в інтернет-олімпіаді допускаються учні 7-11-х класів.

3.2. До II етапу міської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно рейтингової таблиці.

3.3.До місця проведення інтернет-олімпіади учні прибувають організовано у супроводі відповідальної особи (учителя, батьків чи інших родичів), маючи при собі учнівський квиток або довідку навчального закладу з фотографією.

3.4. Учасники міської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій повинні суворо дотримуватись вимог її проведення згідно з цим положенням та оголошеннями на сайті олімпіади, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання та інструментів. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Завдання для учасників олімпіади пропонуються двох типів:

 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • інтерактивні завдання, у яких отримання правильної відповіді передбачає виконання відповідної послідовності операцій на комп'ютері.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників олімпіади визначає Оргкомітет.

V. Апеляція

5.1. Причиною подачі апеляції може бути:

 • некоректна постановка задачі;
 • невідповідність тестів умові задачі.

Апеляція подається учасником не пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення змагань відповідною заявою апеляційній комісії.

Рішення апеляційної комісії є остаточним і не підлягає перегляду.

VI. Громадський контроль

6.1. Оргкомітет Інтернет-олімпіади може залучати до організації та контролю за дотриманням умов проведення інтернет-олімпіади представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіади передаються до оргкомітету для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.

VII. Відзначення переможців олімпіади

7.1. Урочиста церемонія нагородження переможців міської олімпіади та вчителів, які їх підготували, буде проведена у квітні 2020 року, про що буде повідомлено додатково після завершення ІІІ етапу.