Інтернет-олімпіада з фізики. І тур. 8 класи

Наказ

Інтернет-олімпіада з фізики. І тур. 8 класи

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на 2017-2018 навчальний рік, з метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення фізики, стимулювання творчого вдосконалення учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2017-2018 навчальному році IV міську учнівську Інтернет-олімпіаду з фізики, відповідно до Положення та Регламенту (Додаток 1):

 • I етап (заочний) – 24 лютого 2018 року;
 • II етап (очний) – 31 березня 2018 року.

2. Затвердити:

 • склад оргкомітету IV міської учнівської інтернет-олімпіади з фізики (Додатки 2).

3. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова О. Приставській:

3.1. Забезпечити організаційний та методичний супровід проведення олімпіади, згідно з вимогами Положення та Регламенту (Додаток 1).

3.2. Забезпечити обговорення результатів І та II етапів інтернет-олімпіади з фізики на засіданнях районних і міських методичних об’єднань учителів фізики.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на в. о. завідувача сектору розвитку освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради О. Браницьку.

Начальника управління освіти З. Довганик

Положення

про міську учнівську олімпіаду фізики

I. Загальні положення

1.1. Міська учнівська інтернет-олімпіада (далі - Інтернет-олімпіада) з фізики є інтелектуальним змаганням учнів, що проводиться з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій.

1.2. Мета Інтернет-олімпіади з фізики - виявлення обдарованих дітей та розвиток їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення української мови, стимулювання творчого потенціалу учнів.

1.3. ОУчасниками Інтернет-олімпіади з фізики є учні 8- х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова.

1.4. Основними завданнями Інтернет-олімпіади з фізики є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти;
 • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення фізики , прищеп лення широким колам учнівської молоді навичок наукового мислення;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій;
 • учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної робот із учнями;
 • підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання фізики та підвищення рівня знань, умінь і навичок учнівської молоді;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

1.5. Організаторами та координаторами Інтернет-олімпіади з фізики є управління освіти ДГП ЛМР, Навчально-методичний центр освіти м. Львова та Національний університет «Львівська політехніка».

1.6. Управління освіти ДГП Львівської міської ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні усіх етапів міської Інтернет-олімпіади з фізики .

1.7. Для організації та проведення Інтернет-олімпіади створюється організаційний комітет.

Оргкомітет:

 • встановлює дату проведення заочного та очного турів Інтернет- олімпіади;
 • забезпечує підготовку завдань заочного та очного турів, інструкцій та інших додаткових матеріалів;
 • здійснює реєстрацію учасників Інтернет-олімпіади;
 • визначає порядок нагородження та заохочення переможців, призерів та учасників Інтернет-олімпіади;
 • готує та подає інформацію про проведення й підсумки інтернет- олімпіади;
 • члени оргкомітету несуть персональну відповідальність за якість завдань та їх нерозголошення.

Електронна адреса оргкомітету: olimpiada.lp@gmail.com

1.8. Під час проведення Інтернет-олімпіади обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Проведення міської учнівської олімпіади з фізики

2.1. Інтернет-олімпіада з фізики проводиться у два етапи:

 •  перший етап - заочний, за допомогою системи онлайн-тестування (завдання з вибором однієї правильної відповіді);
 •  другий етап – очний (тестові завдання відкритої форми із структурованою відповіддю) проводиться на базі НУ «Львівська політехніка».

2.2. Перший етап проводиться 24 лютого 2018 року.

2.3. Для участі в Інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 19 до 23 лютого 2018 року на сайті http://olymp.lpnu.ua вказавши прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад, населений пункт, електронну адресу.

2.4. Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.

2.5. Учасники, які зареєструються під несправжнім чи неповним іменем, до участі у II етапі допускатися не будуть.

2.6. Тривалість змагань І етапу - 4 астрономічних години (з 10:00 до 14:00 год.). У визначений час учасник за посиланням відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв’язувати завдання у будь-якій послідовності.

2.7. Рейтингова таблиця буде сформована і доступна після завершення І етапу. У цій таблиці враховуються правильність виконання завдання та затрачений час.

2.8. Організаційний комітет оприлюднює рейтинг кожного учасника в заочному турі використовуючи сайт http://olymp.lpnu.ua та оголошує списки учасників очного туру інтернет-олімпіади відповідно до рейтингу. Запрошення до участі у II (очному) турі будуть розіслані на електронні поштові скриньки учасників.

2.9. Порядок проведення очного туру Інтернет-олімпіади:

 • очний тур проводиться 31 березня 201 8 року на базі НУ «Львівська політехніка
 • реєстрація учасників очного туру Інтернет-олімпіади відбувається в день проведення з 09.30 до 09.55.

2.10. Тривалість змагань II етапу - 2 астрономічних години (з 10:00 до 12:00 год.). Учасники Інтернет - олімпіади ознайомлюються із завданнями очного туру та самостійно виконують їх. Результати учасників Інтернет-олімпіади в очному турі визначаються в автоматичному режимі після його завершення та розміщуються на сайті http://olymp.lpnu.ua

2.11. У випадку умисних дії які спричинять тимчасове або постійне виведення сайту з ладу, викривлення або знищення інформації, котра знаходиться та розміщена на сайті є підставою для анулювання результатів учасника.

III. Учасники інтернет-олімпіади

3.1 До участі в І етапі Інтернет-олімпіаді з фізики запрошуються учні 8-х класів.

3.2 До участі в II етапі Інтернет-олімпіади з фізики допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно з рейтинговою таблицею.

3.3 До місця проведення II (очного) етапу Інтернет-олімпіади з фізики учні прибувають у супроводі відповідальної особи, маючи при собі учнівський квиток або довідку з навчального закладу з фотографією.

3.4 Учасники Інтернет-олімпіади з фізики повинні суворо дотримуватись вимог її проведеная згідно з цим Положенням та оголошеннями на сайті олімпіади, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання та інструментів. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Завдання для учасників Інтернет-олімпіади пропонуються двох типів:

 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • інтерактивні завдання, у яких отримання правильної відповіді передбачає виконання відповідної послідовності операцій для отримання результату.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників інтернет- олімпіади визначає оргкомітет.

4.3. Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасникові Інтернет - олімпіади. Кількість балів за кожне завдання, порядок нарахування цих балів та додаткові критерії оцінювання результату за рівної кількості балів визначає оргкомітет і повідомляє на сайті інтернет-олімпіади.

V. Громадський контроль

5.1. Оргкомітет Інтернет-олімпіади може залучати до організації та контролю за дотриманням умов проведення інтернет-олімпіади представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіади передаються до оргкомітету для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.

VI. Нагородження та відзначення

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців Інтернет-олімпіади відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проходять у місті.

Склад оргкомітету

міської учнівської олімпіади з фізики

Давидчак О.Р. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка», голова оргкомітету

Сидоренко Р.В. – асистент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка», відповідальний секретар

Члени оргкомітету:

Браницька О.В. – головний спеціаліст сектору освітньої політики управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Медиковський М.0. - Директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Шаховська Н.Б. – д.т.н., професор, завідувач кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка»

Коваль Г.С. – методист НМЦО м. Львова