Інтернет-олімпіада з англійської мови «The way we are» (Ось які ми!). І тур. 8-11 класи

Час проведення олімпіади буде встановлений відповідно
до Положення

Наказ

Про проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з англійської мови

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на 2018-2019 рік, з метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення англійської мови, стимулювання творчого вдосконалення учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2018-2019 навчальному році V міську учнівську інтернет-олімпіаду з англійської мови, відповідно до Положення (додаток 1):

 • I етап (заочний) – 23 лютого 2019 року;
 • II етап (очний) – 6 березня 2019 року.

2. Затвердити:

 • склад оргкомітету міської учнівської інтернет-олімпіади з англійської мови (Додаток 2).
 • склад журі міської учнівської інтернет-олімпіади англійської мови (Додаток 3).

3. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова О. Приставській забезпечити:

3.1. організаційний та методичний супровід проведення олімпіади, згідно з вимогами Положення та Регламенту (додаток 1).

3.2. проведення детального аналізу результатів I та II етапів інтернет-олімпіади з англійської мови та висвітлення на сайті НМЦО м. Львова.

4. Контроль за виконанням цього наказу доручити завідувачу сектору розвитку освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради О. Браницькій.

Начальник управління освіти З. Довганик

Положення

про міську учнівську інтернет-олімпіаду з англійської мови «The way we are» (Ось які ми!)

I. Загальні положення

1.1. Інтернет-олімпіада з англійської мови (далі – Інтернет-олімпіада) є інтелектуальним змаганням учнів, що проводиться з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій.

1.2. Мета Інтернет-олімпіади - виявлення обдарованих дітей та розвиток їхніх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення англійської мови, стимулювання творчого потенціалу учнів.

1.3. Учасниками Інтернет-олімпіади з англійської мови є учні 8-11 класів ЗЗСО м.Львова

1.4. Основними завданнями Інтернет-олімпіади з англійської мови є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії;
 • формування творчого покоління молодих філологів та практиків для різних галузей суспільного життя;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення іноземних мов у рамках спецкурсів, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • підвищення рівня викладання англійської мови та фахової підготовки учнів;
 • виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання англійської мови та підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді;

1.5. Організаторами та координаторами Інтернет-олімпіади з англійської мови є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Навчально-методичний центр освіти м. Львова, НУ «Львівська політехніка», на які покладається відповідальність за організаційне та науково-методичне забезпечення проведення олімпіади.

1.6. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні всіх етапів Інтернет-олімпіади з англійської мови.

1.7. ДДля організації та проведення Інтернет-олімпіади створюється організаційний комітет, який відповідає за розміщення завдань на сайті (Додаток 2), а для перевірки виконання завдань ІІ етапу — журі (Додаток 3)

1.8. Для складання завдань інтернет-олімпіади голова журі визначає трьох заступників, на яких покладається відповідальність за розробку завдань інтернет-олімпіади та критеріїв їх оцінювання. Заступники голови журі несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення.

1.9. Для консультацій щодо розв’язання спірних питань в роботі журі (правильність перевірки та об’єктивність оцінювання робіт і визначення переможців олімпіади) призначаються 3 експерти-консультанти (Додаток 4).

1.10. Координатори Інтернет-олімпіади з англійської мови можуть залучати до її організації та контролю за дотриманням умов проведення Інтернет-олімпіади представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіади передаються до оргкомітету Інтернет-олімпіади для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.

1.11. При проведенні інтернет-олімпіад з англійської мови завдання подаються англійською мовою.

1.12. Переможців міської учнівської інтернет-олімпіади з англійської мови визначають в особистій першості.

1.13. Міська учнівська інтернет-олімпіада з англійської мови є очно-заочною формою змагань.

1.14. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних Учасників Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з англійської мови

2.1. Інтернет-олімпіада з англійської мови проводиться в два етапи:

- Перший етап – on-line тестування.

- Другий етап – on-line співбесіда.

2.2. І етап Інтернет-олімпіади проводиться у заочній формі.

Для участі в першому етапі Інтернет-олімпіади необхідно з 18.02. до 22.02.2019р. зареєструватися на сайті http://olymp.lpnu.ua , вказавши прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад, населений пункт, електронну скриньку.

Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та правдивість наданої особистої інформації.

Перший етап олімпіади для учнів 10 - 11 класів відбудеться 23 лютого з 10.00 до 12.00, а для учнів 8-9 класів 23 лютого з 13.00 до 15.00 через систему тестування.

У зазначений час учасник за посиланням відкриває тест, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань і виконує тест, беручи до уваги, що час, відведений на виконання цих завдань, обмежений.

О 18.00 система тестування сформує підсумкову таблицю результатів.

Будь-які обмеження права участі учнів в I етапі олімпіад з англійської мови забороняються, але учні 8-9 класів виконують тест Рівня 1, учні 10-11 класів – Рівня 2. За бажанням учні 8-9 класів можуть обрати Рівень 2

Результати першого етапу будуть розміщені наступного дня на сайті http://olymp.lpnu.ua

15 переможців першого етапу допускаються до участі у другому. Запрошення до участі у другому етапі будуть розіслані на електронні скриньки.

2.3. IІ етап міської олімпіади проводиться через 1 місяць. Учасникам ІІ-го етапу пропонується пройти співбесіду в режимі on-line (Skype).

Призери олімпіади визначаються у такій кількості

І – 1 місце, ІІ- 1 місце, ІІІ- 1 місце.

Переможці другого етапу нагороджуються цінними призами.

2.4. Практичні завдання для інтернет-олімпіади з англійської мови складаються так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх всіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань та вмінь.

2.5. У випадку умисних дії які спричинять тимчасове або постійне виведення сайту з ладу, викривлення або знищення інформації, котра знаходиться та розміщена на сайті є підставою для анулювання результатів учасника.

III. Учасники інтернет-олімпіади

3.1. До участі в інтернет-олімпіаді допускаються учні 8-11 класів.

3.2. На всіх етапах інтернет-олімпіади учні 8-9 класів мають право брати участь в змаганнях, виконуючи завдання Рівня 1 або 2, а учні 10-11 класів – Рівня 2.

3.3. До участі в II етапі міської інтернет-олімпіади з англійської мови допускається 20 учасників з кожної групи (8-9 та 10-11 класи), які визначаються оргкомітетом згідно з рейтинговою таблицею.

3.4. Учасники міської інтернет-олімпіади з англійської мови мають бути ознайомлені з порядком і умовами її проведення, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

3.5. Учасники інтернет-олімпіади повинні суворо дотримуватись вимог її проведення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету та журі, виявляти бережливість у використанні обладнання та інструментів. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Завдання для учасників інтернет-олімпіади пропонуються декількох типів.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників інтернет-олімпіади визначає Оргкомітет.

4.3. Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасником інтернет-олімпіади. Кількість балів за кожне завдання та порядок нарахування цих балів визначає Оргкомітет в правилах проведення чергової інтернет-олімпіади.

V. Громадський контроль

5.1. Оргкомітет Інтернет-олімпіади може залучати до організації та контролю за дотриманням умов проведення інтернет-олімпіади представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіади передаються до оргкомітету для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.

VI. Нагородження і відзначення.

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців міської інтернет-олімпіади відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проводяться в місті.

Склад оргкомітету

міської учнівської інтернет – олімпіади з англійської мови

Давидчак О.Р. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка», голова оргкомітету

Ржеуський А.В. – асистент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови оргкомітету, відповідальний секретар

Члени оргкомітету:

Кулеба І. В. – вчитель англійської мови СЗШ № 13

Матис С. Ю. – методист НМЦО м. Львов

Браницька О. В. – завідувач сектору освітньої політики управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Члени журі

міської учнівської інтернет – олімпіади з англійської мови

Нанівська Елла Олегівна - ЗЗСО № 91 Учитель англійської мови

Рафа Оксана Олексіївна - ЗЗСО № 91 Учитель англійської мови

Котик Ірина Тарасівна - ЗЗСО № 99 Учитель англійської мови

Пазинюк Оксана Ярославівна - Ліцей № 2 Учитель англійської мови

Богоносюк Марта Романівна - Ліцей Міжнародних відносин ім.. М.Стуса Учитель англійської мови

Зубаль Надія Іванівна - Ліцей № 46 Учитель англійської мови

Група експертів-консульнтантів

міської учнівської інтернет – олімпіади з англійської мови

Ярська О.А. – методист видавництва Пірсон

Малетич С.Г. – директор компанії «Дінтернал»

Дмитерко Т.І. – Представник компанії «Лінгвіст»