Таблиця результатів Інтернет-олімпіада з хімії. І тур. 8 клас

PlaceUser
1 YuraKim
2 schepa
3 Andriy20
4 Andriy_mahas
5 AndrewI.
6 igor6v3
7 Praseodymium
8 vadymprosvirov
9 Sofia_Kovalska
10 0610Sofi
11 Dmutro_Baklykov
12 Taison
13 www-www
14 nastya.blaschak
15 SantaBar6arra
16 taniap
17 sofia123
18 Subtelna
19 Olyachemistry
20 Kirilltm
21 sofa33
22 Solomia_Zh
23 shumylomax
24 Anmary09
25 marta-maria
26 olya1407
27 natalyadudyk
28 Marunchak_Andriy
29 Roman04
30 tychovetska_yulia
31 Kateryna04
32 tarasrusnak
33 Markiyanko9
34 zavadka.bogdan_8b_School3
35 Shtelmakh_Igor_Shkola3_Klas8a
36 sofia_pavlovska
37 julia_1312
38 YuriyKlyus
39 Roksolanka2
40 MaRtA04
41 sofiakmet