Інтернет-олімпіада з хімії. І тур. 8 клас

Наказ

Про проведення І міської учнівської інтернет-олімпіади з хімії

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на 2017 – 2018 навчальний рік, з метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення хімії, стимулювання творчого вдосконалення учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2017-2018 навчальному році III міську учнівську інтернет- олімпіаду з хімії відповідно до Положення (додаток 1):

 • I етап (заочний) - 25 лютого 2018 року;;
 • II етап (очний) – 31 березня 2018 року.

2. Затвердити склад оргкомітету III міської учнівської інтернет-олімпіади з хімії (додаток 2);

3.3. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова О.Приставській:

3.1. Забезпечити організаційний та методичний супровід проведення інтернет-олімпіади, згідно з вимогами Положення та Регламенту (додаток 1).

3.2 Забезпечити обговорення результатів І та II етапів інтернет-олімпіади з хімії на засіданнях районних і міських методичних об’єднань учителів хімії.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на в. о. завідувача сектору розвитку освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради О. Браницьку.

Начальника управління освіти З. Довганик

Положення

про III міську учнівську інтернет-олімпіаду з хімії

I. Загальні положення

1.1. Інтернет-олімпіада (далі - Інтернет-олімпіада) з хімії є інтелектуальним змаганням учнів, що проводиться з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій.

1.2. Мета Інтернет-олімпіади з хімії - виявлення обдарованих дітей та розвиток їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення хімії, стимулювання творчого потенціалу учнів. Учасниками Інтернет-олімпіади з хімії є учні 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова.

1.3. Основними завданнями Інтернет-олімпіади з хімії є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • створення умов до рівного доступу до участі у масових інтелектуальних змаганнях учнів;
 • впровадження нових форм та методів пошуку обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх здібностей;
 • забезпечення системного і безперервного проведення інтелектуальних змагань для обдарованих учнів;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення хімії, прищеп­лення широким колам учнівської молоді навичок наукового мислення;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи із учнями;
 • підвищення рівня викладання предмету;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання хімії та підвищення рівня знань, умінь і навичок учнівської молоді;

1.4. Організаторами та координаторами міської інтернет-олімпіади з хімії є управління освіти ДГП ЛМР, Навчально-методичний центр освіти м. Львова та Національний університет «Львівська політехніка».

1.5. Управління освіти ДГП ЛМР здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні усіх етапів міської учнівської інтернет-олімпіади з хімії.

1.6. Для організації та проведення інтернет-олімпіади створюється організаційний комітет.

Оргкомітет:

 • встановлює дату проведення заочного та очного турів Інтернет-олімпіади;
 • забезпечує підготовку та розміщення завдань заочного та очного турів, інструкцій та інших додаткових матеріалів на відповідному сайті;
 • здійснює реєстрацію учасників і координаторів інтернет-олімпіади;
 • визначає порядок нагородження та заохочення переможців, призерів та учасників інтернет-олімпіади;
 • готує та подає інформацію про проведення й підсумки інтернет-олімпіади.

Електронна адреса оргкомітету: olimpiada.lp@gmail.com

1.7. Під час проведення інтернет-олімпіади обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Проведення Інтернет-олімпіади з хімії

2.1. Інтернет-олімпіада з хімії проводиться у два етапи:

 • Перший етап – заочний, проводиться через мережу Інтернет.
 • Другий етап – очний, проводиться на базі НУ «Львівська політехніка».

2.2. Перший етап Інтернет-олімпіади проводиться 25 лютого 2018 року.

Для участі в інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 19.02.2018 по 23.02. 2018 року на сайті http://olymp.lpnu.ua, вказавши прізвище, ім'я, клас, навчальний заклад, електронну адресу. Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.

2.3. Тривалість змагань – 2 астрономічних години (з 10:00 до 12.00). У визначений час учасник за посиланням http://olymp.lpnu.ua/o-ch-1round-9.html відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв'язувати завдання у будь-якій послідовності.

2.4. Рейтингова таблиця буде сформована і доступна після завершення виконання завдань.

2.5. Організаційний комітет оголошує рейтинг кожного учасника в заочному турі та розв'язки завдань заочного туру, використовуючи сервер http://olymp.lpnu.ua, та списки учасників очного туру інтернет-олімпіади відповідно до рейтингу. Запрошення до участі у ІІ турі будуть розіслані на електронні поштові скриньки учасників.

2.6. Порядок проведення очного туру інтернет-олімпіади:

 • Очний тур проводиться 31 березня 2018 року на базі НУ «Львівська політехніка».
 • Реєстрація учасників очного туру Інтернет-олімпіади відбувається у день її проведення з 09.30. до 09.55.

2.7. Тривалість змагань II етапу - 2 астрономічні години (з 10.00 до 12.00 год.).

2.8. Учасники Інтернет-олімпіади ознайомлюються із завданнями очного туру та самостійно виконують їх. Результати учасників Інтернет - олімпіади в очному турі попередньо визначаються в автоматичному режимі після його завершення та розміщуються на сайті olymp.lpnu.ua.

2.9. У випадку умисних дії які спричинять тимчасове або постійне виведення сайту з ладу, викривлення або знищення інформації, котра знаходиться та розміщена на сайті є підставою для анулювання результатів учасника.

III. Учасники Інтернет-олімпіади

3.1. До участі в Інтернет-олімпіаді запрошуються учні 8-х класів.

3.2. До II етапу міської Інтернет-олімпіади допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно з рейтинговою таблицею.

3.3. До місця проведення II етапу Інтернет-олімпіади учні прибувають у супроводі відповідальної особи, маючи при собі учнівський квиток або довідку з навчального закладу з фотографією.

3.4. Учасники Інтернет-олімпіади повинні суворо дотримуватись вимог її проведення згідно з цим положенням, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Для учасників Інтернет-олімпіади пропонуються завдання різних типів:

 • тестові завдання з однією правильною відповіддю із кількох запропонованих;
 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • завдання на встановлення відповідностей (логічні пари);
 • завдання з використанням відеофрагменту;
 • розрахункові задачі різних типів.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників Інтернет- олімпіади визнана з Оргкомітет.

4.3. Критерії оцінювання результатів: основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасником олімпіади. Кількість балів за кожне завдання, порядок нарахування цих балів та додаткові критерії оцінювання результату за рівної кількості балів визначає Оргкомітет і повідомляє на сайті Інтернет-олімпіади.

V. Громадський контроль

5.1. Оргкомітет Інтернет-олімпіади може залучати до організації та контролю за дотриманням умов проведення Інтернет-олімпіади представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіади передаються до оргкомітету Інтернет-олімпіади для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.

VІ. Нагородження та відзначення

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців Інтернет-олімпіади відбувається на урочистих заходах, що проходять у місті.

Склад оргкомітету

Міської учнівської інтернет - олімпіади з хімії

Давидчак О.Р. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка», голова оргкомітету

Сидорено Р.В. – асистент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови оргкомітету, відповідальний секретар

Олексин Л.Т. - аспірант кафедри органічної хімії Національного університету «Львівська політехніка»

Члени оргкомітету:

Шаховська Н.Б. – д. т. н., професор, завідувач кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка»

Ємельяненко М.I. - методист НМЦО м. Львова

Кебас Г.Т. – методист НМЦО м. Львова

Левицька Н.Т. – методист НМЦО м. Львова