Інтернет-олімпіада з біології. І тур. 8 клас

Наказ

Про проведення ІIІ міської учнівської інтернет-олімпіади з біології

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на 2018 - 2019 навчальний рік, з метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення біології, стимулювання творчого вдосконалення учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2018-2019 навчальному році ІV міську учнівську інтернет-олімпіаду з біології відповідно до Положення (додаток 1):

 • I етап (заочний) - 16 лютого 2019 року;
 • II етап (очний) - 2 березня 2019 року.

2. Затвердити:

 • склад оргкомітету міської учнівської інтернет-олімпіади з біології (додаток 2);

3. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова О. Приставській забезпечити:

3.1. організаційний та методичний супровід проведення інтернет-олімпіади з біології, згідно з вимогами Положення (додаток 1).

3.2. проведення детального аналізу результатів I та II етапів інтернет-олімпіади з біології та висвітлення на сайті НМЦО м. Львова .

4. Контроль за виконанням цього наказу доручити завідувачу сектору розвитку освіти управління освіти департаменту освітньої політики Львівської міської ради О. Браницьку.

Начальник управління освіти - З. Довганик.

Положення

про міську учнівську інтернет-олімпіаду з біології

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з біології, її організаційне та методичне забезпечення, порядок участі та визначення переможців.

1.2. МУчнівська інтернет-олімпіада з біології проводиться серед учнів 8 класів.

1.3. Основними завданнями міської учнівської інтернет-олімпіади з біології є:

 • впровадження нових форм пошуку обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх здібностей;
 • створення умов рівного доступу до участі у масових інтелектуальних змаганнях учнів;
 • забезпечення системного і безперервного проведення інтелектуальних змагань для обдарованих учнів;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення біології, прищеплення учням навичок наукового мислення;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи із учнями;
 • підвищення рівня викладання предмету;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових установ до активної допомоги навчально- виховним закладам поліпшення стану викладання біології та підвищення рівня знань, умінь і навичок учнівської молоді.

1.4. Організаторами та координаторами міської інтернет-олімпіади з біології є управління освіти ДГП ЛМР, Навчально-методичний центр освіти м. Львова та Національний університет «Львівська політехніка».

1.5. Управління освіти ДГП Львівської міської ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні усіх етапів міської учнівської інтернет-олімпіади з біології.

1.6. Для організації та проведення інтернет-олімпіади створюється організаційний комітет.

Оргкомітет:

 • встановлює дати проведення заочного та очного турів Інтернет-олімпіади;
 • забезпечує підготовку завдань заочного та очного турів, інструкцій та інших додаткових матеріалів;
 • здійснює реєстрацію учасників інтернет-олімпіади;/li>
 • визначає порядок нагородження та заохочення переможців Інтернет- олімпіади;
 • готує та подає інформацію про проведення й підсумки Інтернет-олімпіади.

Члени оргкомітету несуть персональну відповідальність за якість завдань та їх нерозголошення.

Електронна адреса оргкомітету: olimpiada.lp@gmail.com

1.7. Під час проведення інтернет-олімпіади обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Проведення Інтернет-олімпіади з біології

2.1. Міська учнівська інтернет - олімпіада з біології проводиться у два етапи:

 • Перший етап – заочний, проводиться через мережу Інтернет.
 • Другий етап – очний, проводиться на базі НУ «Львівська політехніка».

2.2. Перший етап проводиться 16 лютого 2019 року.

Для участі в інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 11.02.2019 до 15.02.2019 року на сайті http://ctdz.lp.edu.ua/, вказавши реєстраційні дані. Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та правдивість наданої інформації.

2.3. Тривалість змагань - 1,5 астрономічних години (з 10.00 до 11.30 год.). У визначений час учасник за посиланням http://ctdz.lp.edu.ua/ відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та їх оцінювання і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв’язувати завдання у будь-якій послідовності..

2.4. Рейтингові таблиці щодо результатів формуються і є доступними для усіх зареєстрованих учасників на турнір по завершенню виконання завдань

2.5. Організаційний комітет оприлюднює рейтинг учасників заочного туру та очного туру, використовуючи систему тестування.

2.6. Запрошенню до участі у II турі Інтернет-олімпіади розсилаються на електронні поштові скриньки учасників згідно рейтингу.

2.7. Порядок проведення очного туру інтернет-олімпіади:

 • Очний тур проводиться 02.03.2019 р. на базі НУ «Львівська політехніка».
 • Реєстрація учасників очного туру Інтернет-олімпіади відбувається у день проведення.

2.8. Учасники Інтернет-олімпіади послідовно ознайомлюються із завданнями очного туру та самостійно виконують їх. Результати очного туру попередньо визначаються в автоматичному режимі та розміщуються на сайті http://olymp.lpnu.ua.

III. Учасники олімпіади

3.1. До участі в І турі Інтернет-олімпіади запрошуються усі бажаючі учні 8-х класів.

3.2. До участі у II етапі Інтернет-олімпіади з біології допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно з рейтинговою таблицею.

3.3. До місця проведення II етапу Інтернет-олімпіади учні прибувають організовано у супроводі відповідальної особи, маючи при собі учнівський квиток або довідку навчального закладу з фотографією.

3.4. Учасники Інтернет-олімпіади з біології повинні суворо дотримуватись вимог її проведення згідно до цього положення та оголошень на сайті олімпіади, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Для учасників Інтернет- олімпіади пропонуються завдання різних типів:

 • тестові завдання з однією правильною відповіддю із кількох запропонованих;
 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • завдання на встановлення відповідностей (логічні пари);
 • завдання з використанням зображень біологічних об’єктів.

4.2. Кількість завдань та час, відведений на їх виконання визначає Оргкомітет.

4.3. Критерії оцінювання результатів: основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасником олімпіади. Кількість балів за кожне завдання, порядок нарахування цих балів та додаткові критерії оцінювання результату за рівної кількості батів визначає Оргкомітет і повідомляє на сайті інтернет-олімпіади.

V. Громадський контроль

5.1. Оргкомітет Інтернет-олімпіади може залучати до організації та контролю за дотриманням умов проведення інтернет-олімпіади представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіади передаються до оргкомітету для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.

VІ. Відзначення учасників інтернет-олімпіади

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців Інтернет-олімпіади відбувається на урочистих заходах, що проходять у місті.

Склад оргкомітету

Міської учнівської інтернет - олімпіади з біології

Давидчак О.Р. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка», голова оргкомітету

Ржеуський А.В. – асистент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови оргкомітету, відповідальний секретар

Члени оргкомітету:

Браницька О.В. - завідувач сектору розвитку освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

Олійник В.М. - методист з біології НМЦО м. Львова.