Львів відкритий для світу


Міські учнівські Інтернет-олімпіади

Реєстрація

Поточні олімпіади

Положення

про Міську учнівську інтернет-олімпіаду з хімії

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з хімії, її організаційне та методичне забезпечення, порядок участі та визначення переможців.

1.2. Учнівська інтернет-олімпіада з хімії проводиться серед учнів 9-х класів.

1.3. Основними завданнями міської учнівської інтернет-олімпіади з хімії є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • створення умов до рівного доступу до участі у масових інтелектуальних змаганнях учнів;
 • впровадження нових форм та методів пошуку обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх здібностей;
 • забезпечення системного і безперервного проведення інтелектуальних змагань для обдарованих учнів;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення хімії, прищеп­лення широким колам учнівської молоді навичок наукового мислення;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи із учнями;
 • підвищення рівня викладання предмету;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання хімії та підвищення рівня знань, умінь і навичок учнівської молоді;

1.4. Організаторами та координаторами міської інтернет-олімпіади з хімії є управління освіти ДГП ЛМР, Навчально-методичний центр освіти м. Львова та Національний університет «Львівська політехніка».

1.5. Управління освіти ДГП ЛМР здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні усіх етапів міської учнівської інтернет-олімпіади з хімії.

1.6. Для організації та проведення інтернет-олімпіади створюється організаційний комітет.

Оргкомітет:

 • встановлює дату проведення заочного та очного турів інтернет -олімпіади;
 • забезпечує підготовку та розміщення завдань заочного та очного турів, інструкцій та інших додаткових матеріалів на відповідному сайті;
 • здійснює реєстрацію учасників і координаторів інтернет-олімпіади;
 • визначає порядок нагородження та заохочення переможців, призерів та учасників інтернет-олімпіади;
 • готує та подає інформацію про проведення й підсумки інтернет-олімпіади.

Електронна адреса оргкомітету: olimpiada.lp@gmail.com

1.7. Під час проведення інтернет-олімпіади обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.8. Учителі середніх закладів освіти, викладачі та наукові працівники вищих закладів освіти, наукових установ, працівники органів освіти, методичних та інших установ і організацій, які брали активну участь у підготовці учнів до проведення інтернет-олімпіади, можуть бути відзначені нагородами.

II. Проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з хімії у 2015-2016 навчальному році

2.1. Міська учнівська інтернет -олімпіада з хімії проводиться у два етапи:

 • Перший етап – заочний, проводиться через мережу Інтернет.
 • Другий етап – очний, проводиться на базі НУ «Львівська політехніка».

2.2. Перший етап проводиться 6 грудня 2015 р.

Для участі в інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 30 листопада по 05 грудня 2015 року на сервері http://ejudge.lp.edu.ua/register?contest_id=27, вказавши прізвище, ім'я, клас, навчальний заклад, електронну адресу. Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.

2.3. Тривалість змагань – 3 астрономічних години (з 10:00 до 13.00). У визначений час учасник за посиланням http://ejudge.lp.edu.ua/client?contest_id=27 відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв'язувати завдання у будь-якій послідовності.

2.4. Рейтингова таблиця буде сформована і доступна після завершення виконання завдань.

2.5. Організаційний комітет оголошує рейтинг кожного учасника в заочному турі та розв'язки завдань заочного туру, використовуючи сервер http://ejudge.lp.edu.ua, та списки учасників очного туру інтернет-олімпіади відповідно до рейтингу. Запрошення до участі у ІІ турі будуть розіслані на електронні поштові скриньки учасників.

2.6. Порядок проведення очного туру інтернет-олімпіади:

 • Очний тур проводиться у грудні на базі НУ «Львівська політехніка».
 • Реєстрація учасників очного туру інтернет-олімпіади відбувається у день проведення.

2.7. Учасники олімпіади ознайомлюються із завданнями очного туру та самостійно виконують їх. Результати участі учасників інтернет- олімпіади в очному турі попередньо визначаються в автоматичному режимі після його завершення та розміщуються на сайті http://ejudge.lp.edu.ua.

III. Учасники олімпіади

3.1. До участі в інтернет-олімпіаді допускаються учні 9-х класів.

3.2. До II етапу міської інтернет-олімпіади з хімії допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно рейтингової таблиці.

3.3. До місця проведення II етапу інтернет-олімпіади учні прибувають організовано у супроводі вчителя, маючи при собі учнівський квиток або довідку навчального закладу з фотографією.

3.4. Учасники міської інтернет-олімпіади з хімії повинні суворо дотримуватись вимог її проведення згідно з цим положенням та оголошеннями на сайті олімпіади, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Для учасників інтернет-олімпіади пропонуються завдання різних типів:

 • тестові завдання з однією правильною відповіддю із кількох запропонованих;
 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • завдання на встановлення відповідностей (логічні пари);
 • завдання з використанням відеофрагменту;
 • розрахункові задачі різних типів.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників інтернет-олімпіади визначає Оргкомітет.

4.3. Критерії оцінювання результатів: основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасником олімпіади. Кількість балів за кожне завдання, порядок нарахування цих балів та додаткові критерії оцінювання результату за рівної кількості балів визначає Оргкомітет і повідомляє на сайті інтернет-олімпіади.

V. Апеляція

5.1. Причиною подачі апеляції може бути некоректна постановка задачі.

 • Апеляція подається учасником в апеляційну комісію не пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення змагань листом з темою «Апеляція» на електронну пошту olimpiada.lp@gmail.com.
 • У випадку прийняття апеляції некоректні тести будуть виправлені або вилучені, якщо не існує очевидного способу їх виправлення. Після цього розв'язки всіх учасників даної задачі будуть перевірені ще раз.
 • У винятковому випадку задача може бути вилучена.
 • Рішення апеляційної комісії є остаточним і не підлягає перегляду.

VІ. Відзначення учасників інтернет-олімпіади

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців міської інтернет-олімпіади та вчителів, які їх підготували, відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проходять у місті.

Положення

про Міську учнівську інтернет-олімпіаду з біології

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з біології, її організаційне та методичне забезпечення, порядок участі та визначення переможців.

1.2. Учнівська інтернет-олімпіада з біології проводиться серед учнів 8 класів.

1.3. Основними завданнями міської учнівської інтернет-олімпіади з біології є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • створення умов до рівного доступу до участі у масових інтелектуальних змаганнях учнів;
 • впровадження нових форм та методів пошуку обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх здібностей;
 • забезпечення системного і безперервного проведення інтелектуальних змагань для обдарованих учнів;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення біології, прищеп­лення широким колам учнівської молоді навичок наукового мислення;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної робот із учнями;
 • підвищення рівня викладання предмету;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання біології та підвищення рівня знань, умінь і навичок учнівської молоді;

1.4. Організаторами та координаторами міської інтернет-олімпіади з біології є управління освіти ДГП ЛМР, Навчально-методичний центр освіти м. Львова та Національний університет «Львівська політехніка».

1.5. Управління освіти ДГП Львівської міської ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні усіх етапів міської учнівської інтернет-олімпіади з біології.

1.6. Для організації та проведення інтернет-олімпіади створюється організаційний комітет.

Оргкомітет:

 • встановлює дату проведення заочного та очного турів інтернет-олімпіади;
 • забезпечує підготовку та розміщення завдань заочного та очного турів, інструкцій та інших додаткових матеріалів на відповідному сайті;
 • здійснює реєстрацію учасників і координаторів інтернет-олімпіади;
 • визначає порядок нагородження та заохочення переможців, призерів та учасників інтернет-олімпіади;
 • готує та подає інформацію про проведення й підсумки інтернет-олімпіади.

Електронна адреса оргкомітету: olimpiada.lp@gmail.com

1.7. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань призначаються експерти-консультанти.

1.8. Під час проведення інтернет-олімпіади обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.9. Учителі середніх закладів освіти, викладачі та наукові працівники вищих закладів освіти, наукових установ, працівники органів освіти, методичних та інших установ і організацій, які брали активну участь у підготовці учнів до проведення інтернет-олімпіади, можуть бути відзначені нагородами.

II. Проведення Міської учнівської інтернет-олімпіади з біології у 2015-2016 навчальному році

2.1. Міська учнівська інтернет -олімпіада з біології проводиться у два етапи:

 • Перший етап – заочний, проводиться через мережу Інтернет.
 • Другий етап – очний, проводиться на базі НУ «Львівська політехніка».

2.2. Перший етап проводиться 13 грудня 2015 року.

Для участі в інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 01 до 12 грудня 2015 року на сервері http://ejudge.lp.edu.ua/register?contest_id=30, вказавши прізвище, ім'я, клас, навчальний заклад, електронну адресу. Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.

2.3. Тривалість змагань – 1,5 астрономічних години (з 10.00 до 11.30). У визначений час учасник за посиланням http://ejudge.lp.edu.ua/client?contest_id=30 відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв'язувати завдання у будь-якій послідовності.

2.4. Рейтингова таблиця буде сформована і доступна після завершення виконання завдань.

2.5. Організаційний комітет оголошує рейтинг кожного учасника в заочному турі та розв'язки завдань заочного туру, використовуючи сервер http://ejudge.lp.edu.ua, та списки учасників очного туру інтернет-олімпіади відповідно до рейтингу. Запрошення до участі у ІІ турі будуть розіслані на електронні поштові скриньки учасників.

2.6. Порядок проведення очного туру інтернет-олімпіади:

 • Очний тур проводиться у лютому на базі НУ «Львівська політехніка».
 • Реєстрація учасників очного туру інтернет-олімпіади відбувається у день проведення.

2.7. Учасники олімпіади ознайомлюються із завданнями очного туру та самостійно виконують їх. Результати участі учасників інтернет-олімпіади в очному турі попередньо визначаються в автоматичному режимі після його завершення та розміщуються на сайті http://ejudge.lp.edu.ua.

III. Учасники олімпіади

3.1. До участі в інтернет-олімпіаді запрошуються учні 8-х класів.

3.2. До II етапу міської інтернет-олімпіади з біології допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно рейтингової таблиці.

3.3. До місця проведення ІІ етапу інтернет-олімпіади учні прибувають організовано у супроводі вчителя, маючи при собі учнівський квиток або довідку навчального закладу з фотографією.

3.4. Учасники міської інтернет-олімпіади з біології повинні суворо дотримуватись вимог її проведення згідно з цим положенням та оголошеннями на сайті олімпіади, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Для учасників інтернет-олімпіади пропонуються завдання різних типів:

 • тестові завдання з однією правильною відповіддю із кількох запропонованих;
 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • завдання на встановлення відповідностей (логічні пари) та правильної послідовності;
 • завдання з використанням зображень біологічних об'єктів.

4.2. Кількість завдань та час, відведений на їх виконання визначає Оргкомітет.

4.3. Критерії оцінювання результатів: основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасником олімпіади. Кількість балів за кожне завдання, порядок нарахування цих балів та додаткові критерії оцінювання результату за рівної кількості балів визначає Оргкомітет і повідомляє на сайті інтернет-олімпіади.

V. Апеляція

5.1. Причиною подачі апеляції може бути некоректна постановка задачі.

 • Апеляція подається учасником в апеляційну комісію не пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення змагань листом з темою «Апеляція» на електронну пошту olimpiada.lp@gmail.com.
 • У випадку прийняття апеляції некоректні тести будуть виправлені або вилучені, якщо не існує очевидного способу їх виправлення. Після цього розв'язки всіх учасників даної задачі будуть перевірені ще раз.
 • У винятковому випадку задача може бути вилучена.
 • Рішення апеляційної комісії є остаточним і не підлягає перегляду.

VІ. Відзначення учасників інтернет-олімпіади

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців міської інтернет-олімпіади та вчителів, які їх підготували, відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проходять у місті.

ПОЛОЖЕННЯ

про міську учнівську олімпіаду з інформаційних технологій «Lviv CSIT»

I. Загальні положення

1.1. Міська учнівська олімпіада з інформаційних технологій «Lviv CSIT» (Lviv City School IT) започаткована у 2013 році. Учасниками міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій можуть бути учні 5-11-их класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова.

1.2. Основними завданнями міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • виявлення обдарованих учнів та розвиток їх творчих здібностей, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення інформаційних технологій, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання інформатики та підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

1.3. Організатором та координатором проведення міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій «Lviv CSIT» є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

1.4. Управління освіти ДГП ЛМР ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні всіх етапів міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

1.5. Для складання завдань олімпіади голова журі визначає осіб, на яких покладається відповідальність за створення творчих груп з розробки завдань олімпіади та критеріїв їх оцінювання із числа фахівців відповідних галузей у складі не більше п'яти осіб. Заступники голови журі та члени творчих груп несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх секретність до моменту оприлюднення.

1.6. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань в роботі журі (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання робіт і визначення переможців олімпіади) призначаються експерти-консультанти.

1.7. Переможців міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій визначають в особистій та командній першості.

II. Проведення міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій «Lviv CSIT»

2.1. Міська учнівська олімпіада з інформаційних технологій проводяться в три етапи:

 1. перший етап – 17.10.2015 р., заочний, за допомогою системи онлайн-тестування;
 2. другий етап – 12.12.2015 р., очний;
 3. третій етап – квітень 2016 р., конкурс творчих робіт.

2.2. Перший етап міської олімпіади проводиться у заочній формі.

Для участі в інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 12 до 16 жовтня на сервері http://ejudge.lp.edu.ua/register?contest_id=20 вказавши прізвище, ім'я, клас, навчальний заклад, електронну адресу. Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.

Перший етап олімпіади відбудеться впродовж одного дня для учнів всіх навчальних закладів міста – 17 жовтня 2015 р. з 10.00 до 14.00 через систему тестування http://ejudge.lp.edu.ua/client?contest_id=20

2.3 Тривалість змагань – 4 астрономічні години (з 10:00 до 14:00). У визначений час учасник за посиланням відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв'язувати завдання у будь-якій послідовності.

О 14.00 год. система тестування припинить свою роботу і буде сформовано підсумкову таблицю.

Результати першого етапу будуть розміщені з 18 жовтня на сайті http://ejudge.lp.edu.ua

2.4. Переможці першого етапу допускаються до участі у другому. Запрошення до участі у другому етапі будуть розіслані на електронні скриньки до 22 жовтня.

2.5. Другий етап міської олімпіади проводиться в очній формі на базі бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» (онлайн-тестування). Учасникам будуть запропоновані задачі за наступними напрямами: програмування; офісні програми.

2.6. Третій етап міської олімпіади проводиться із 22.12.2015 р. до 30.03.2016 р. та передбачає виконання творчого завдання на одну із запропонованих тем (представлення у квітні 2016 року).

2.7. Переможці другого та третього етапів нагороджуються цінними призами.

2.8. Правила проведення кожного з турів олімпіади та визначення переможців визначаються Оргкомітетом та розміщуються на сайті http://ejudge.lp.edu.ua

Учасникам олімпіади з інформаційних технологій дозволяється користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом, забороняється при виконанні завдань використовувати допомогу інших осіб.

III. Учасники олімпіади

3.1. До участі в інтернет-олімпіаді допускаються учні 5-11-х класів.

3.2. До II етапу міської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно рейтингової таблиці.

3.3. До місця проведення інтернет-олімпіади учні прибувають організовано у супроводі вчителя, маючи при собі учнівський квиток або довідку навчального закладу з фотографією.

3.4. Учасники міської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій повинні суворо дотримуватись вимог її проведення згідно з цим положенням та оголошеннями на сайті олімпіади, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання та інструментів. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Завдання для учасників олімпіади пропонуються двох типів:

 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • інтерактивні завдання, у яких отримання правильної відповіді передбачає виконання відповідної послідовності операцій на комп'ютері.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників олімпіади визначає Оргкомітет.

V. Апеляція

5.1. Причиною подачі апеляції може бути:

 • некоректна постановка задачі;
 • невідповідність тестів умові задачі.

Апеляція подається учасником не пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення змагань відповідною заявою апеляційній комісії.

Рішення апеляційної комісії є остаточним і не підлягає перегляду.

VI. Відзначення переможців олімпіади

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців міської олімпіади та вчителів, які їх підготували, буде проведена у травні 2016 року, про що буде повідомлено додатково після завершення ІІІ етапу.

Положення

про міську учнівську інтернет-олімпіаду з математики

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з математики, її організаційне та методичне забезпечення, порядок участі та визначення переможців.

1.2. Учнівська інтернет-олімпіада з математики проводиться серед учнів 8-х та 10-х класів. Учні старших класів, студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації не мають права змагатись у даній олімпіаді на будь-яких етапах.

1.3. Основними завданнями міської учнівської інтернет-олімпіади з математики є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти;
 • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення математики, прищеп­лення широким колам учнівської молоді навичок наукового мислення;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної робот із учнями;
 • підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання математики та підвищення рівня знань, умінь і навичок учнівської молоді;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

1.4. Організаторами та координаторами міської інтернет-олімпіади з математики є управління освіти ДГП ЛМР, Навчально-методичний центр освіти м. Львова та Національний університет «Львівська політехніка».

1.5. Управління освіти ДГП Львівської міської ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні усіх етапів міської учнівської інтернет-олімпіади з математики.

1.6. Для організації та проведення інтернет-олімпіади створюється організаційний комітет.

Оргкомітет:

 • встановлює дату проведення заочного та очного турів інтернет–олімпіади;
 • забезпечує підготовку та розміщення завдань заочного та очного турів, інструкцій та інших додаткових матеріалів на відповідному сайті;
 • здійснює реєстрацію учасників і координаторів інтернет-олімпіади;
 • визначає порядок нагородження та заохочення переможців, призерів та учасників інтернет-олімпіади;
 • готує та подає інформацію про проведення й підсумки інтернет-олімпіади.

Електронна адреса оргкомітету: olimpiada.lp@gmail.com

1.7. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань призначаються експерти-консультанти.

1.8. Під час проведення інтернет-олімпіади обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.9. Учителі середніх закладів освіти, викладачі та наукові працівники вищих закладів освіти, наукових установ, працівники органів освіти, методичних та інших установ і організацій, які брали активну участь у підготовці учнів до проведення інтернет-олімпіади, можуть бути відзначені нагородами.

II. Проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з математики у 2015-2016 році

2.1. Міська учнівська інтернет –олімпіада з математики проводиться у два етапи:

 • Перший етап – заочний, проводиться через мережу Інтернет
 • Другий етап – очний, проводиться на базі НУ «Львівська політехніка».

2.2. Перший етап проводиться 18 жовтня 2015року.

Для участі в інтернет-олімпіаді потрібно зареєструватись з 12 до 17 жовтня на сайті http://ejudge.lp.edu.ua/register?contest_id=21 (для учнів 8-х класів), http://ejudge.lp.edu.ua/register?contest_id=22 (для учнів 10-х класів), вказавши прізвище, ім'я, клас, навчальний заклад, електронну адресу. Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.

2.3. Тривалість змагань – 3 астрономічних години (з 10:00 до 13:00). У визначений час учасник за посиланням відкриває сайт, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що час, відведений на виконання завдань, обмежений. Учасник може розв'язувати завдання у будь якій послідовності.

2.4. Рейтингова таблиця буде сформована і доступна після завершення завдань.

2.5. Організаційний комітет оголошує рейтинг кожного учасника в заочному турі та розв'язки завдань заочного туру, використовуючи сайт http://ejudge.lp.edu.ua та оголошує списки учасників очного туру інтернет-олімпіади відповідно до рейтингу. Запрошення до участі у ІІ турі будуть розіслані на електронні поштові скриньки.

2.6. Порядок проведення очного туру інтернет-олімпіади:

Очний тур проводиться 5 грудня 2015 року на базі НУ «Львівська політехніка».

Реєстрація учасників очного туру інтернет-олімпіади відбувається в день проведення.

2.7. Учасники олімпіади ознайомлюються із завданнями очного туру та самостійно виконують їх. Результати участі учасників інтернет-олімпіади в очному турі попередньо визначаються в автоматичному режимі після його завершення та розміщуються на сайті http://ejudge.lp.edu.ua

III. Учасники олімпіади

3.1. До участі в інтернет-олімпіаді допускаються учні 8-х та 10-х класів.

3.2. До II етапу міської інтернет-олімпіади з математики допускаються учні, які визначаються оргкомітетом згідно рейтингової таблиці.

3.3. До місця проведення II етапу інтернет-олімпіади учні прибувають організовано у супроводі вчителя, маючи при собі учнівський квиток або довідку навчального закладу з фотографією.

3.4. Учасники міської інтернет-олімпіади з математики повинні суворо дотримуватись вимог її проведення згідно з цим положенням та оголошеннями на сайті олімпіади, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету, виявляти бережливість у використанні обладнання та інструментів. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Завдання для учасників інтернет-олімпіади пропонуються двох типів:

 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • інтерактивні завдання, у яких отримання правильної відповіді передбачає виконання відповідної послідовності операцій для отримання результату.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників інтернет-олімпіади визначає Оргкомітет.

4.3. Критерії оцінювання результатів: основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасником олімпіади. Кількість балів за кожне завдання, порядок нарахування цих балів та додаткові критерії оцінювання результату за рівної кількості балів визначає Оргкомітет і повідомляє на сайті інтернет-олімпіади.

V. Апеляція

5.1. Причиною подачі апеляції може бути:

 • некоректна постановка задачі;
 • невідповідність тестів умові задачі.

Апеляція подається учасником в апеляційну комісію не пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення змагань листом з темою «Апеляція» на електронну пошту olimpiada.lp@gmail.com

У випадку прийняття апеляції щодо невідповідності тестів умові задачі, некоректні тести будуть виправлені або вилучені, якщо не існує очевидного способу їх виправлення. Після цього розв'язки всіх учасників даної задачі будуть перевірені ще раз.

У винятковому випадку задача може бути вилучена.

Рішення апеляційної комісії є остаточним і не підлягає перегляду.

VІ. Відзначення учасників інтернет-олімпіади

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців міської інтернет–олімпіади та вчителів, які їх підготували, відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проходять у місті.

Положення

про міську учнівську інтернет-олімпіаду з англійської мови «The way we are» (Ось які ми!)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення міської учнівської інтернет- олімпіади з англійської мови, інформаційне та методичне забезпечення, порядок участі та визначення переможців.

1.2. Міська учнівська інтернет-олімпіада з англійської мови «The way we are» проводиться щороку серед учнів середніх закладів освіти міста.

Студенти вищих закладів освіти будь-якого рівня акредитації не мають права змагатись у міській учнівській олімпіаді з англійської мови.

1.3. Основними завданнями міської учнівської інтернет-олімпіади з англійської мови є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії;
 • формування творчого покоління молодих філологів та практиків для різних галузей суспільного життя;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення іноземних мов у рамках спецкурсів, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • підвищення рівня викладання англійської мови та фахової підготовки учнів;
 • виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання англійської мови та підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

1.4. Керівником міської учнівської інтернет-олімпіади є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.5. Організатором та координатором міської учнівської інтернет-олімпіади з англійської мови є Навчально-методичний центр освіти м. Львова, Національний університет «Львівська політехніка», на які покладається відповідальність за організаційне та науково-методичне забезпечення проведення олімпіади.

1.6. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні всіх етапів міської учнівської олімпіади з англійської мови.

1.7. Для організації та проведення інтернет-олімпіади створюється організаційний комітет, а для перевірки виконання завдань - журі (Додаток 1)

1.8. Для складання завдань інтернет-олімпіади голова журі визначає трьох заступників, на яких покладається відповідальність за розробку завдань інтернет-олімпіади та критеріїв їх оцінювання. Заступники голови журі несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх секретність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії, категорично забороняється.

1.9. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань в роботі журі (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання робіт і визначення переможців олімпіади) призначаються 3 експерти-консультанти.

1.10. При проведенні інтернет-олімпіад з англійської мови завдання подаються англійською мовою.

1.11. Переможців міської учнівської інтернет-олімпіади з англійської мови визначають в особистій першості.

1.12. Міська учнівська інтернет-олімпіада з англійської мови є очно-заочною формою змагань.

1.13. Під час проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з англійської мови обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.14. Вчителі середніх закладів освіти, викладачі та наукові працівники вищих закладів освіти, наукових установ, працівники органів освіти, методичних та інших установ і організацій, які брали активну участь у підготовці учнів до змагань та проведенні олімпіади, можуть бути відзначені нагородами.

II. Проведення міської учнівської інтернет-олімпіади з англійської мови «The way we are» у 2015-2016 навчальному році

2.1. Міська учнівська олімпіада з англійської мови проводяться в два етапи:

 • Перший етап – онлайн тестування.
 • Другий етап - співбесіда

2.2. I етап міської олімпіади проводиться у заочній формі.

Для участі в першому етапі інтернет-олімпіади необхідно до 20 жовтня 2015р. зареєструватися на сайті http://ejudge.lp.edu.ua/register?contest_id=24 (8-9 класи) і http://ejudge.lp.edu.ua/register?contest_id=23 (10-11 класи), вказавши прізвище, ім'я, по-батькові, школу, клас, поштову скриньку.

Учасники несуть особисту відповідальність за реєстрацію та відповідність наданої інформації.

Перший етап олімпіади для учнів 10-11 класів відбудеться 24 жовтня з 10.00 до 12.00 за посиланням http://ejudge.lp.edu.ua/client?contest_id=23, а для учнів 8-9 класів 24 жовтня з 12.00 до 14.00 за посиланням http://ejudge.lp.edu.ua/client?contest_id=24

Учні 8-9 класів виконують тест Рівня 1, учні 10-11 класів – Рівня 2. За бажанням учні 8-9 класів можуть зареєструватися для виконання тесту рівня 2.

Будь-які інші обмеження права участі учнів у І етапі олімпіад з англійської мови забороняються.

У визначений час учасник за посиланням відкриває тест, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань і виконує тест, беручи до уваги, що час, відведений на виконання цих завдань, обмежений.

Після завершення змагань система тестування сформує підсумкову таблицю.

Результати першого етапу будуть розміщені наступного дня на сайті http://ejudge.lp.edu.ua

Переможці першого етапу допускаються до участі у другому. Запрошення до участі у другому турі будуть розіслані на поштові скриньки.

IІ етап міської олімпіади проводиться 14 листопада 2015 року у формі співбесіди.

Переможці другого етапу нагороджуються цінними призами.

Призери олімпіади визначаються у такій кількості:

І приз – 1 місце, ІІ приз - 2 місця, ІІІ приз - 3 місця

Переможці другого етапу нагороджуються цінними призами.

2.3. Тестові завдання для інтернет-олімпіади з англійської мови складаються так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та фахової майстерності.

III. Учасники інтернет-олімпіади

3.1. До участі в інтернет-олімпіаді допускаються учні 8-11 класів.

3.2. На всіх етапах інтернет-олімпіади учні 8-9 класів мають право брати участь в змаганнях, виконуючи завдання Рівня 1 або 2, а учні 10-11 класів – Рівня 2.

3.3. До участі в II етапі міської інтернет-олімпіади допускається 20 учасників з кожної групи.

3.4. До місця проведення ІІ-го етапу інтернет-олімпіади учасники прибувають у супроводі вчителя, маючи при собі учнівський квиток або довідку з навчального закладу з фотографією.

3.5. Учасники міської інтернет-олімпіади з англійської мови повинні бути ознайомлені з порядком і умовами її проведення, обладнанням, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

3.6. Учасники інтернет-олімпіади повинні суворо дотримуватись вимог її проведення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету та журі, виявляти бережливість у використанні обладнання та інструментів. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Завдання для учасників інтернет-олімпіади пропонуються декількох типів.

4.2. Кількість завдань та час виконання завдання для учасників інтернет-олімпіади визначає Оргкомітет.

4.3. Критерії оцінювання результатів.

Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасником інтернет-олімпіади. Кількість балів за кожне завдання та порядок нарахування цих балів та додаткові критерії визначає Оргкомітет.

V. Апеляція

5.1. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення відповідного етапу змагань подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань та одержати письмову відповідь (за вимогою учня) до підбиття остаточних підсумків відповідних змагань.

5.2. Терміни подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком змагань. У заяві учень повинен зазначити причину апеляції.

5.3. Для розгляду апеляції оргкомітетом олімпіади створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.

VI. Відзначення учасників інтернет-олімпіади

6.1. Урочиста церемонія нагородження переможців міської інтернет-олімпіади та вчителів, які їх підготували, відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проводяться в місті.

Як стати учасником?


Вимоги

Уважно ознайомтеся з вимогами Положень про міські учнівські Інтернет-олімпіади та Інформацією для учасників.

Реєстрація

Пройдіть процес реєстрації на сайті http://ejudge.lp.edu.ua/register, заповнивши усі поля наступної форми

Отримання завдань

У зазначені дату і час увійдіть на сайт і отримайте завдання І етапу змагання.

Вирішення завдань

Вирішіть якомога більше із запропонованих авторами завдань, перевірте відповідність власних рішень технічним вимогам, поданим у тексті завдання.

Публікація розв’язків

До зазначеного часу надішліть розв'язки за кожним із завдань.

Причини взяти участь в олімпіадах

 • Показати свої знання і вміння з інформаційних технологій, програмування, математики, англійської мови та інших предметів.
 • Отримати нові знання і вміння під час виконання завдань
 • Розкрити свої здатності діяти у нестандартних ситуаціях
 • Краще пізнати себе, свої здібності до шкільних предметів і майбутньої професії
 • Позмагатись за призи для себе і своєї школи

Контактна інформація


Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Національного університету «Львівська політехніка»


Тел: (032) 258-24-04, (032) 258-26-63

Е-мейл: olimpiada.lp@gmail.com

вул. С.Бандери, 28, Львів, 79013, V навчальний корпус, кім.514

Організатори

Підтримка